Aplinkosauga

Padangų naudotojams

Kiekvienais metais pasaulyje gaminama daug padangų, kurios, pasibaigus eksploatacijos laikui, papildo atliekų srautą, kurios natūralioje gamtinėje aplinkoje praktiškai neyra. Padangų, tapusių atliekomis, tolimesnis tvarkymas sukelia problemų visame pasaulyje. Dėl išskirtinių padangų savybių – žemo tankio ir menko biodegradacijos laipsnio – jų laidojimas sąvartyne yra nepageidaujamas. Nors padangos priskiriamos nepavojingoms atliekoms, jas sunku laidoti, nes jų nesukrausi kompaktiškai, be to, susidaro palankios sąlygos tarp jų veistis uodams bei įvairiems graužikams. Ypač didelę grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai kelia savaiminiai ar tyčiniai didelių padangų sankaupų gaisrai, kurie sunkiai užgesinami dėl aukšto padangų kaloringumo bei sudėtingo jų gesinimo vandeniu. Atvirų padangų gaisrų metu išsiskiria nekontroliuojami pavojingi teršalai, kurių poveikis ir žala juntami tiek vietiniu, tiek ir regioniniu mastu. Siekiant sumažinti nuolat didėjantį padangų atliekų srautą ir jų nepageidaujamą poveiki aplinkai, padangos gali būti perdirbamos, deginamos aukštoje temperatūroje kaip kuras, saugomos, restauruojamos, eksportuojamos.

 

Padangų atliekų turėtojas atliekas gali (pasirinktinai) pristatyti:

  • į bet kurią tokių atliekų platinimo vietą;

  • transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią įmonę;

  • ar savivaldybės įrengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.